Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

BON ENERGETYCZNY

Wnioski o bon energetyczny składamy od 1 sierpnia 2024r.  do 30 września 2024r.
Wersję papierową wniosku można otrzymać w naszym ośrodku od 1 sierpnia 2024r.
oraz złożyć:

 • w wersji papierowej w siedzibie MGOPS ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka 
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).

Wersja wniosku do druku znajduje się poniżej w załączniku.


Zgodnie z ustawą bon energetyczny przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty   2500 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty   1700 zł na osobę;

 wysokość bonu będzie zależała od ilości osób w gospodarstwie domowym –

 •      300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 •      400 zł dla 2-3 osobowych,
 •      500 zł dla 4-5 osobowych,
 •      600 zł dla 6-osobowych i większych.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną w danym gospodarstwie domowym i urządzenie jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024r., albo po tym dniu- w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej emisyjności budynków, otrzymają dwukrotnie wyższy bon:

 •      600zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 •      800 zł dla 2-3 osobowych,
 •      1000 zł dla 4-5 osobowych,
 •      1200 zł dla 6-osobowych i większych.

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2023 r.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Informacja o przyznanym bonie energetycznym:

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, informację o przyznaniu bonu energetycznego będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

W przypadku bonu energetycznego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości kwota w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Informacji w sprawie udziela p. Magdalena Strzeszewska  tel. 24/260-79-08

 

Podstawa Prawna:  Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859)

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wzór wniosku o przyznanie bonu energetycznego 2024

Utworzono dnia 08.07.2024, 12:00

Klauzula informacyjna BON ENERGETYCZNY

Utworzono dnia 12.07.2024, 14:52

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4