Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej)
 • Zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosława Żaglewska
 • E-mail:  m.zaglewska@bodzanow.pl
 • Telefon: 24 260 70 06 wew. 143

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
 • Adres: Bankowa 7
  09-470 Bodzanów
 • E-mail: mgops@bodzanow.pl
 • Telefon: 242607006 wew. 143

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Bankowej. Do poziomu górnego prowadzi podjazd dla wózka inwalidzkiego. Do poziomu dolnego prowadzą schody.

Dostosowanie korytarzy

Brak korytarzy.

Dostosowanie schodów

Schody do poziomu dolnego nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Do poziomu górnego prowadzi podjazd dla wózka inwalidzkiego.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe.Istnieje możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu przy wejściu głównym budynku Urzędu Gminy.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5