Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), został przyjęty w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej  z dnia 12 grudnia 2022 r. Niniejszy program jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

CELEM PROGRAMU

jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

CELEM SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMU

jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc udzielana osobom najbardziej potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 obejmuje:

  • zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących,
  • działania towarzyszące prowadzone przez organizacje partnerskie, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najbardziej potrzebujących i wzmacnianie ich samodzielności m.in. poprzez dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, w szczególności wsparcia  psychologicznego, stosownych informacji na temat usług publicznych lub porad dotyczących gospodarowania budżetem domowym,
  • dodatkowe wsparcie osób najbardziej potrzebujących w postaci dystrybucji żywności pozyskiwanej przez organizacje partnerskie z darowizn

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Na Podprogram 2023 przewidziane jest 17 produktów:

  • artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, dżem truskawkowy)
  • artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna)
  • artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający) ,
  • artykuły mięsne (szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju)
  • cukry (cukier biały)
  • tłuszcze (olej rzepakowy)
  • dania gotowe (fasolka po bretońsku)

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu zapraszamy do zgłoszenia się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.