Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

MIEJSKO-GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Pobierz wniosek o zobowiazanie do leczenia odwykowego >>>

Pobierz ankietę do wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego >>>

Wniosek  i ankietę należy wypełnić i złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Adres korespondencyjny:

Miejsko - Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów


Procedura zobowiązania leczenia uzależnienia od alkoholu:

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak, zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez Sąd, gdy w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o leczenie odwykowe jest

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, 09-402 Płock,

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez przyjęcie wniosku przez Miejsko - Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie, dla osób które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Miasta i Gminy Bodzanów.

MGKRPA wspiera osoby i rodziny, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby dotknięte problemem uzależnienia.

Członkowie MGKRPA dyżurują raz w miesiącu udzielając porad oraz prowadząc rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30 w Punkcie Terapeutyczno-Informacyjnym w Bodzanowie / budynek Ośrodka Zdrowia/.

Z wnioskiem do Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie o skierowanie na leczenie odwykowe może zwrócić się m.in.:

  • rodzina,
  • Posterunek Policji w Bodzanowie,
  • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Procedura:

  • Wezwanie przez MGKRPA na rozmowę osoby, której dotyczy wniosek mające na celu zmotywowanie do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu.
  • Zebranie materiału dowodowego  z Posterunku Policji w Bodzanowie oraz z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.
  • W przypadku nie zgłoszenia się wezwanej osoby na komisję lub odmowy przez osobę zgłoszoną podjęcia  leczenia, Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wniosek  do  Sądu Rejonowego w Płocku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu.
  • Orzeczenie sądu o obowiązku poddania się leczeniu w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym zapada po przeprowadzeniu rozprawy sądowej.

Obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

 

Kontakt:

Mirosława Żaglewska  - Przewodnicząca Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie, tel. 24/ 260-70-06 wew. 143

e-mail:  m.zaglewska@bodzanow.pl

   

ZAŁĄCZNIKI:

								

WNIOSEK o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Utworzono dnia 12.05.2020, 13:28

ANKIETA - do wniosku o leczenie odwykowe

Utworzono dnia 12.05.2020, 13:28

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4