Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

PUNKT TERAPEUTYCZNO-KONSULTACYJNY W BODZANOWIE

Punkt Terapeutyczno-Konsultacyjny w Bodzanowie, działa w ramach funkcjonowania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i finansowany jest ze środków funduszu alkoholowego.

W punkcie pełni dyżur:

-psycholog p. Małgorzata Chrząszczewska w każdą  sobotę miesiąca w godz. 9.00 do 12.00  /budynek ośrodka zdrowia w Bodzanowie, na piętrze wejście obok biblioteki./

Usługa psychologa odbywa się w formie poradnictwa indywidualnego oraz udzielaniu konsultacji, dla dzieci i dorosłych niedostosowanych społecznie, wsparciu rodzin zagrożonych problemami związanymi z uzależnieniami, w szczególności:

1. prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych i uzależnień;

2. udzielaniu osobom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień;

3. wspomaganiu osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany trybu życia;

4. motywowaniu osób uzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;

5. udzielaniu wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące abstynencję;

6. inicjowaniu interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie uzależnionego/współuzależnionego poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji oo możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;

7.rozpoznawaniu zjawiska przemocy, udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i zaprzestania stosowania przemocy;

 

- terapeuta uzależnień p. Anna Piechocińska  w każdy 1 i 3 piątek miesiaca od 16.00 do 19.00

- pielęgniarka psychiatryczna  p. Anna Ścisło w 2 i 4 każdy piatek miesiaca  od 15.00 do 18.00

świadczenie usług terapeutycznych dot.  przemocy domowej i uzależnień w szczególności:

1.prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;

2.udzielanie osobom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych  w sprawach uzależnień;

3.prowadzenie dialogu motywacyjnego;

4.wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany trybu życia;

5.motywowanie osób uzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;

6.udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące abstynencję;

7.inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie uzależnionego/współuzależnionego poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;

8.realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, wg zgłaszanych potrzeb;

9.prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia oraz liczby udzielonych konsultacji;

10.rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i  zaprzestania stosowania przemocy;

11.inicjowanie  interwencji w przypadku przemocy w rodzinie;

 

Dyżur pełnią również członkowie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 15.30 - 16.30 oraz w zależności od zgłoszonych potrzeb.

 

 

Pomoc w zakresie przemocy domowej można również uzyskać  w poniższych placówkach:

  

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30