Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

PROGRAM KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

 

              

 

 

Program KORPUS WSPARCIA SENIORÓW  2024 r.

Program Korpus Wsparcia Seniorów 2024 r.  będzie realizowany w terminie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Na realizację programu otrzymano finansowe wsparcie w wys. 80% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania tj. 32 000 zł, wkład własny gminy wynosi  8 000 zł.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację I Modułu, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Program jest realizowny na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bodzanowie:

1.Uchwała Nr 532/LXV/2024 Rady Miejskiej w Bodzanowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

2. Uchwała Nr 548/LXVII/2024 Rady Miejskiej w Bodzanowie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 532/LXV/2024 Rady Miejskiej w Bodzanowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

Promocja programu na stronie Urzedu Miejskiego w Bodzanowie >>>


2023 r.

Zgodnie z UCHWAŁĄ  NR 426/LII/2023  RADY GMINY BODZANÓW  z dnia 26 stycznia 2023 r. Gminy Bodzanów przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 r.

Opis usługi wsparcia  "Korpus Wsparcia Seniorów"

Wsparcie społeczne:

  • uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,  w szczególności samotnie zamieszkującymi
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.
  • zakup i dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  • wsparcie seniorów objętych usługami w ramach programu w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,
  • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, dowiezienie lub pomoc w organizacji transportu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc/towarzyszenie w zakresie realizacji recept,  
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu,
  • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora, tzw. usługi sąsiedzkie.

Adresaci Programu

1. Adresatami jest 10 seniorów  w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy  z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach  programu:

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej. 

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej. 

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby. 

Krok 4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Jeżeli pracownik ośrodka pomocy społecznej stwierdzi,  iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie  o pomocy społecznej – informuje o tym seniora. W takim przypadku ośrodek pomocy społecznej powinien wszcząć postępowanie w sprawie  z urzędu. 

 

Informacje: 24/260-70-06 wew. 131  Aleksandra Warzyńska  Pracownik Socjalny

 

Informacje ogólne o programie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30