Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

PROGRAM KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

 

              

 

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ  NR 426/LII/2023  RADY GMINY BODZANÓW  z dnia 26 stycznia 2023 r. Gminy Bodzanów przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 r.

Opis usługi wsparcia  "Korpus Wsparcia Seniorów"

Wsparcie społeczne:

  • uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,  w szczególności samotnie zamieszkującymi
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów.
  • zakup i dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  • wsparcie seniorów objętych usługami w ramach programu w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,
  • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, dowiezienie lub pomoc w organizacji transportu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc/towarzyszenie w zakresie realizacji recept,  
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu,
  • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora, tzw. usługi sąsiedzkie.

Adresaci Programu

1. Adresatami jest 10 seniorów  w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy  z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach  programu:

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej. 

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej. 

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby. 

Krok 4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Jeżeli pracownik ośrodka pomocy społecznej stwierdzi,  iż senior kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej, o których mowa w ustawie  o pomocy społecznej – informuje o tym seniora. W takim przypadku ośrodek pomocy społecznej powinien wszcząć postępowanie w sprawie  z urzędu. 

 

Informacje: 24/260-70-06 wew. 131  Aleksandra Warzyńska  Pracownik Socjalny

 

Informacje ogólne o programie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2023

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5