Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

Nasze działania profilaktyczne

Działania w Gminie Bodzanów

mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i dorosłych.

Realizujemy działania, które są rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przede wszystkim stawiamy na wzmocnienie dzieci i młodzieży ale również  rodziny, jako podstawowej jednostki społecznej, w której kształtuje się młody człowiek.

 • Zrealizowaliśmy Program Wzmacniania Rodziny. Zostało przeszkolonych 15 pedagogów ze wszystkich szkół na terenie naszej gminy w zakresie nabycia uprawnień do prowadzenia tego programu.
 • Zaangażowaliśmy się w ogólnopolskie kampanie społeczne Postaw na Rodzinę a od 2017 w kampanię „Rodzina na Tak” w ramach których zrealizowaliśmy wiele skutecznych działań  prozdrowotnych i  ukazywaliśmy  rodzinom wartości protrzeźwościowe.
 • Prowadzimy na terenie gminy  Punkt  Terapeutyczno-Konsultacyjny, gdzie przyjmują certyfikowani terapeuci uzależnień oraz psycholog.
 • Uruchomiliśmy w Szkołach Podstawowych, pomoc psychologiczną dla dzieci z grupy ryzyka, które są zagrożone uzależnieniami w środowisku rodzinnym.
 • Prowadzimy w szkołach szereg programów profilaktycznych dot. uzależnień
 • Szkolimy pracowników pomocy społecznej oraz zespołu interdyscyplinarnego w celu lepszego przeciwdziałania przemocy fizycznej i psychicznej przez osoby stosujące przemoc domową.
 • Prowadzimy szkolenia sprzedawców alkoholu.
 • Monitorujemy i prowadzimy działalność badawczą w postaci opracowywania lokalnych diagnoz  o  problemach społecznych  wśród całej społeczności lokalnej.
 • W swoich działaniach zwracamy uwagę społeczeństwa na trzeźwość kierowców na naszych drogach.
 • Organizujemy mobilne punkty profilaktyczne, docieramy bezpośrednio w środowisku lokalnym do zainteresowanych tą problematyką.
 • Współpracujemy z placówkami leczenia uzależnień, instytucjami wspierającymi rodzinę, wspieramy osoby uzależnione oraz ich rodziny
 • Współpracujemy ze szkołami, które bezpośrednio prowadzą szereg działań finansowanych z funduszu przeznaczonego na działalność profilaktyczną w naszej gminie.
 • Wyposażamy gminne biblioteki w aktualną i fachową literaturę oraz czasopisma dot. profilaktyki uzależnień, jak również problemów wychowawczych w rodzinach.

Nasze działania najczęściej skupiają się wokół dzieci i młodzieży. To właśnie oni potrzebują naszego największego wsparcia zwłaszcza kiedy wciąż słyszymy o coraz nowszych zagrożeniach.

Zależy nam na rozwijaniu ich zainteresowań i wskazywaniu młodym ludziom właściwej drogi. Zależy nam na wzmacnianiu rodziny, wzmacnianiu dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym, ale również wzmocnieniu ich na wielu płaszczyznach zainteresowań, miedzy innymi pasji sportowych i promowaniu zdrowego stylu życia w rodzinach.

Staramy się nagłaśniać problemy, edukować, informować i promować w społeczeństwie właściwe postawy zdrowotne i społeczne. Chcemy motywować do zmiany zachowań… do zmiany pozytywnej.

Ważne jest dla nas to aby środki finansowe, które posiadamy do dyspozycji były właściwie wykorzystane. Fundusz alkoholowy to środki, które pochodzą zopłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Chcemy być nowocześni w swoim przekazie, również medialnie, dlatego dodatkowo prowadzimy na Facebooku swój fanpage „Profilaktyka Gmina Bodzanów” i informujemy naszych mieszkańców o zagrożeniach wynikających z podejmowania przez dzieci, młodzież i dorosłych zachowań ryzykownych. Informujemy, gdzie mają szukać pomocy.

 

Mirosława Żaglewska

Kierownik GOPS


 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2