Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

 

 


                                       

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Kwota dofinansowania 32 960 zł -100% dotacji

GOPS w Bodzanowie  ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki Wytchnieniowej w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Załącznik Nr 7 do Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;
2. Karta pomiaru – Załącznik nr 6 do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023;
3. Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
4. Klauzula RODO -Załącznik nr 11 do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023.


O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby posiadające wykonany pomiar oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, jeśli jej wynik wyniesie od 18 do 75 punktów - stanowiącej załącznik nr 6 do Programu)

Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie z/s w Chodkowie ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
• osobiście w godzinach 7.30-15.30
 

Nabór trwa do  31 marca  2023 r.
Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24/ 260-79-08 p. Marta DziełakowskaProgram „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.


Dane liczbowe z kart zgłoszenia mają także posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3