Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

PROGRAM 2024

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie od 1 marca 2024r. do 15 grudnia 2024r.  realizuje Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”, .

Program „ Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program  ma na celu odciążyć opiekuna poprzez przejęcie opieki nad osobą niepełnosprawną, a tym samym zapewnienie opiekunowi  czasu na odpoczynek, regenerację i załatwienie swoich spraw.

Usługi opiekuńcze świadczone będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.   

 

Informacja o programie na stronie  Urzędu Miejskiego w Bodzanowie >>>

http://mgops.bodzanow.pl/n,rozeznanie-potrzeb-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2024

Rozeznanie potrzeb do Programu “Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bodzanów z/s w Chodkowie w terminie od 3.11 do 14.11.2023 r. przeprowadza w Gminie Bodzanów rozeznanie potrzeb w zakresie realizacji Programu ze środków Funduszu Solidarnościowego: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024
Program „Opieka Wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobami z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza również możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna czy jego wyjazdu.
Opieka Wytchnieniowa będzie realizowana w formie pobytu dziennego -limit do 240 godzin na rok a usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania uczestnika.


Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 14.11.2023 r. na adres mailowy:  gops@bodzanow.pl, kontakt osobisty z Kierownikiem GOPS Bodzanów lub o kontakt telefoniczny: 24/260-70-06 wew. 143


W oparciu o rozeznanie potrzeb Gmina Bodzanów wystąpi o środki na realizację Programu w roku 2024.

Zapraszamy do kontaktu.

Informacje dotyczące Programu>>>

Uwaga !

Zgłoszenie do programu nie jest jednoznaczne  z  udzieleniem wsparcia.

Program będzie realizowany  po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa dla Gminy Bodzanów.

 


 

PROGRAM  2023

 


                                       

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Kwota dofinansowania 32 960 zł -100% dotacji

GOPS w Bodzanowie  ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Opieki Wytchnieniowej w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Załącznik Nr 7 do Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;
2. Karta pomiaru – Załącznik nr 6 do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023;
3. Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
4. Klauzula RODO -Załącznik nr 11 do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023.


O przyjęciu do Programu zadecyduje kolejność zgłoszeń (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby posiadające wykonany pomiar oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, jeśli jej wynik wyniesie od 18 do 75 punktów - stanowiącej załącznik nr 6 do Programu)

Pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie z/s w Chodkowie ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
• osobiście w godzinach 7.30-15.30
 

Nabór trwa do  31 marca  2023 r.
Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24/ 260-79-08 p. Marta DziełakowskaProgram „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.


Dane liczbowe z kart zgłoszenia mają także posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4